Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Lezárult projektek / TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0023

TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0023

„Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Semmelweis Tudáshálózat

Projektmenedzser: Dr. Vasas Lívia

Futamidő: 2010. 09.23-2011.09.22

Támogatás: 22 695 802 Ft

A Semmelweis Tudástár” projekt olyan, a helyi képzési és tanulási szükségleteken alapuló komplex szolgáltatásfejlesztés, melynek átfogó célja hogy a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára kiemelkedő hatásfokkal szolgálja a minőségi orvosképzést, országos feladatkörű, nyilvános szakkönyvtárként hatékonyan szolgálja a kutatással és gyógyítással foglalkozó szakemberek naprakész információhoz való jutását, a tudományos életpálya népszerűsítése érdekében népszerűsítse a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.

A projekt közvetlen céljai:

-                      A Semmelweis Egyetem könyvtári hálózatának illetve szolgáltatásainak fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében: olyan többnyelvű interaktív könyvtári portál létrehozása, amely a Semmelweis Egyetem teljes könyvtári hálózatát összefogja; 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások megvalósítása, illetve a felhasználói kör kibővítése

-                      Széleskörű dokumentum- keresési és hozzáférési rendszer kialakítása: az egyetem utolsó 5 évének könyvbeszerzéseinek feldolgozása illetve kereshetővé tétele az integrált könyvtári rendszerben történő feldolgozásukkal; valamint a kari könyvtárak és a Központi Könyvtár feldolgozatlan könyvállomány-részeinek elektronikus feldolgozása

-                      A nem formális tanulási formák, az olvasáskultúra, illetve a tudományos életpálya népszerűsítése: új olvasói rétegek bevonását célzó programok szervezése, az egyetem Egészségtudományi Karával és a Testnevelési és Sporttudományi Karral kapcsolatban álló általános- és középiskolák tanulói részére az egyetem könyvtárait bemutató és népszerűsítő látogatásokat, szerzői estek szervezése illetve lebonyolítása (havonta két alkalommal a projekt ideje alatt), könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő programok szervezésé

-                      A Központi Könyvtár humánerőforrásának fejlesztése a projektben megvalósuló tevékenységekkel kapcsolatos szaktudás illetve szükséges nyelvtudás fejlesztésével

This can be best done by ensuring certain protection on the smart phone devices and the laptops that are https://trymobilespy.com/spy-app-android being constantly used by the children

Comments are closed.