Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Futó pályázatok / Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíj

Támogatás célja:

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és nemzetközi elismertséggel bíró fiatal oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Pályázók köre:

Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon tudományterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú fiatal oktató-kutatók pályázhatnak, akik:

- a jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéig 45. életévüket nem töltötték be és

- a doktori oklevelük (PhD)  dátuma nem régebbi 8 évnél (jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéhez viszonyítva) és

- minimum 24 hónapja folytatnak külföldön a támogatott tudományterületeken kutatómunkát kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és

- a támogatási időszakban egy magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen végeznek kutatás-fejlesztési tevékenységet, valamint vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy hazai felsőoktatási intézményben hasznosítják kutatási eredményeiket.

Támogatás időtartama:

A Szent-Györgyi Albert Hazahívó Posztdoktori Ösztöndíjra a kutatók 6-16 hónap közötti támogatási időszakra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. május 1., azonban a pályázó kezdeményezheti, hogy későbbi időponttól induljon az ösztöndíja, figyelembe véve ugyanakkor, hogy az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2014. augusztus 31-nél.

Támogatható tudományterületek:

Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók pályázhatnak.

A támogatás mértéke:

A jelen ösztöndíj felhívás teljes támogatási kerete: 24 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 3-9 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap között.

Beadási határidő:

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek 2013. február 15. 18:00-ig (magyar idő szerint) kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. január 16-tól lehetséges.

Bővebb információ:

http://kih.gov.hu/documents/10179/180372/A1%20utmutato_posztdoktor

If you give the child any type of guidance, the parent can then learn how to support that learning at home by repeating however you coached the child through a moment of college paper writing service http://collegewritingservice.org/ struggle

Comments are closed.