Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Futó pályázatok / Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak

A pályázat célja:

Az ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektmenedzsment tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók

hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása.

Jelen ösztöndíjra a műszaki és természettudományok, matematikai, informatikai, valamint az élettudományok területét képviselő oktató-kutatók.

Pályázók köre:

Jelen ösztöndíj kiírás keretében, azon tudományterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar állampolgárságú tapasztalt oktató-kutatók pályázhatnak, akik:

-  a jelen pályázati kiírás benyújtási határidejéig 60. életévüket nem töltötték be és

- a doktori oklevelük (PhD) megszerzése óta legalább 8 év eltelt (a pályázat beadási határidejéhez viszonyítva) és

- minimum 24 hónapja folytatnak külföldön a támogatott tudományterületeken kutatómunkát kiemelkedő tudományos teljesítménnyel és

- a támogatási időszakban egy magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyen – a kutatás helyszínéül szolgáló intézmény által támogatott

- újonnan induló kutatás-fejlesztési projektben aktív kutatási  tevékenységet végeznek, valamint

- vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy hazai felsőoktatási intézményben hasznosítják a kutatási eredményeiket.

Támogatás időtartama:

A  Szent Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíjra a kutatók  6-16 hónap közötti támogatási  időszakra pályázhatnak.

Az ösztöndíjas időszak legkorábbi kezdete: 2013. május 1., azonban a pályázó kezdeményezheti, hogy későbbi időponttól induljon az ösztöndíja, figyelembe véve ugyanakkor, hogy az ösztöndíjas időszak nem tarthat tovább 2014. augusztus 31-nél.

Támogatás mértéke:

A jelen ösztöndíj felhívás teljes támogatási kerete: 16 000 000 Ft.

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 1-5 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 1 000 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 6-16 hónap között.

Beadási határidő:

A véglegesítésnek  2013.  február 15. 18:00-ig (magyar idő szerint) kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. január 16-tól lehetséges.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül.

Bővebb információ:

http://kih.gov.hu/documents/10179/180444/A1%20utmutato_tapasztalt%20kutatoknak

Comments are closed.