Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Projektek / Pályázati felhívások / Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése KMOP-2013-1.2.1/A

Pályázat célja:

A pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon.

Pályázók köre:

- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
- szövetkezetek.

A pályázati kiírásra olyan, Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.

Támogatható tevékenységek köre:

- Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának (technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése).

Támogatás összege:

Minimum 3 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

Támogatás mértéke:

Budapesten megvalósuló projektek esetében:

- mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 30%-a,
- középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 20%-a,
- olyan vállalkozás esetében, amelynél a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, a projekt összes elszámolható költségének maximum 10%-a.

A pályázatok benyújtása: 2013. július 23-tól szeptember 30-ig lehetséges.

Bővebb információk:

There are countless qualities you need to consider when choosing an app to help here are the findings you track another individual’s mobile phone

Comments are closed.