Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Lezárult projektek / KMOP-4.2.1/B-2008-0004 A Semmelweis Egyetem felsőoktatási tevékenysége színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése

A projekt bemutatása

“A Semmelweis Egyetem felsőoktatási tevékenysége színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése”

KMOP-4.2.1/B-2008-0004

A projekt időtartama: 2008. 07. 01 – 2010. 09. 30

A projekt támogatásának összege: 148 080 000 Ft

A „Semmelweis Egyetem felsőoktatási tevékenysége színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése” című projekt célja az egyetem oktatással, kutatással, szolgáltatással kapcsolatos IKT infrastruktúrája fejlesztése annak érdekében, hogy a tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő szolgáltatásokat legyen képes nyújtani.

A projekt 3 pillérre épül: 1. Alap infrastruktúra-fejlesztés, 2. Kutatást és oktatást támogató infrastruktúra-fejlesztés, 3. Szolgáltatási infrastruktúra-fejlesztés. A projekt által az egyetem oktatói, kutatói, hallgatói és külső partnerei is jelentős előnyökhöz jutnak. Eredményeként várható a hallgatói érdeklődés és a hallgatói élet minőségének javulása. Fokozott jelentőségű az interaktív tanulás, a távoli elérés és az informatikával való közvetlen kapcsolat. A projekt illeszkedik az ÚMFT terveihez válaszolva a hallgatói létszám növekedésére és a gazdasági, tudományos, társadalmi kihívásokra.

2008 augusztusában elkészült az Elméleti Orvostudományi Központ optikai gerinckábele, melyen keresztül az épület csatlakozott az egyetemi hálózathoz. Az egységes egyetemi levelező rendszer kiépítéséhez szükséges központi szerverek beszerzése és üzembe helyezése 2009 szeptemberében megtörtént.

A pályázat segítségével megvalósult az Elméleti Orvostudományi Központ komplex, IP alapú távközlési rendszere. A két IP alapú videokonferencia berendezés megrendelése és üzembe helyezése megvalósult az Elméleti Orvostudományi Központban és az Egészségügyi Menedzserképző Központban.

A hatékonyabb oktatási tevékenységet segítő vezeték nélküli hálózatok és a campusok közötti akadémiai hálózat bővítése, belső hálózat fejlesztése alprojekt több ütemben kerül megvalósításra, már a befejező szakasz előkészítése zajlik.

In our next post, we’ll explore a successful strategy for helping new teachers find their own warm demander style by identifying a popular www.goldessayclub.com cultural role model in film or television

Comments are closed.