Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Futó pályázatok / Hallgatói Mobilitás pályázat

Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható hallgatói mobilitásra.

Pályázók köre:

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki:

• aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.);

• legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel);

• a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;

• rendelkezik az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével;

• küldő intézménye támogatja pályázatát;

• vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

Pályázható tevékenységek:

-         Féléves részképzés:

Célja: hogy a hallgató egy trimesztert vagy szemesztert valamely külföldi felsőoktatási intézményben töltsön tanulmányok folytatása céljából.

Időtartama: 12-26 hét

Előnyt élveznek azok, akiknek a kint elvégezni kívánt tanegységeket küldő intézménye beszámítja hazai tanulmányaiba.

Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül.

-         Szakmai gyakorlat:

Célja: A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosít számára.

Időtartama: 4-21 hét

Előnyt élveznek azok, akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlataként beszámítja.

Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően (illetve AIESEC szakmai gyakorlat esetén egyéni elbírálás alapján) a nyertes pályázó havi 150.000 Ft – 220.000 Ft ösztöndíjban részesül.

-         Rövid tanulmányút:

Célja: hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi, vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

Időtartama: 3 nap – 6 hét

Előnyt élveznek azok, akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián, akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár, valamint szakdolgozat, illetve doktori disszertáció megírásához szükséges a tanulmányút.

Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó 75.000 Ft – 250.000 Ft ösztöndíjban részesül.

-         Csoportos tanulmányút:

Célja: A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt.

Lehetőséget ad a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.

Időtartama: 1-4 hét.

Létszám: Egy csoport minimum 5 főből állhat.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez; az egyetem/tanszék szervezi; a program tartalmaz Magyarországot, a Campus Hungary Programot, illetve a küldő egyetemet népszerűsítő elemet is.

Juttatás: A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint eltölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg.

Beadási határidő:

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik, 2013. február 10-től.

A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2013. március 10. éjfél

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

Bővebb információ:

http://www.tpf.hu/pages/newsletter/index.php?page_id=16&groupId=0&newsId=2207

Comments are closed.