Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Lezárult pályázatok / Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációtranszfer

Beadási határidő: 2012. február 2.

Pályázhatnak: a szakképzésben érintett intézmények, szakmai oktatással és képzéssel foglalkozó szervezetek

Az alprogram célja:

Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert, javítsák minőségét.

A pályázásra jogosultak köre:

pályázhatnak, és a projektekben közreműködhetnek

- az iskolarendszerű szakképzés területén működő (szakiskolák, szakközépiskolák), valamin felsőfokú szakképzést nyújtó oktatási intézmények (a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézmények),

- továbbá az iskolarendszeren kívül szakmai képzést, továbbképzést nyújtó szervezetek, cégek,

- és minden olyan szervezet, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik (a teljesség igénye nélkül: közintézmények, vállalkozások, nonprofit szervezetek, kutatóintézetek stb.)

Támogatható tevékenységek:

A projektek végrehajtása során az alábbi tevékenységek, elemek jelenjenek meg a pályázatokban:

a hatékony és eredményes adaptáció érdekében:

- a választott jó gyakorlat tartalmának, működési módjának részletes tanulmányozása, elemzése, az adaptációban közreműködő szakemberek (esetleg felhasználói csoport / oktatók) részvételével;

- részletes felhasználói igényfelmérés (oktatók tanulók felhasználói képességének, oktatói gyakorlatának, tanulási szokásainak elemzése);

- adaptáció a kulturális különbségek, a helyi igények, a szakképzési rendszer sajátosságainak megfelelően;

- tesztelés, értékelés és az értékelés eredményeinek visszaforgatása.

az eredmények fenntarthatósága érdekében:

- a közvetlen célcsoport és a lehetséges további felhasználói kör célzott tájékoztatása a projekt megvalósulási szakaszai függvényében (disszemináció);

- az eredmények beépítése (elismertetése) a szakképzési rendszerbe, működési (személyi, technikai, pénzügyi és intézményi) feltételeinek azonosítása, tervezet kidolgozása a futamidőn túlmutató működés biztosítására (valorizáció) helyi, regionális szinten, hosszú távon pedig akár nemzeti vagy európai szinten is.

Európai stratégiai prioritások:

- A szakképzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése

- A szakképzésben dolgozó tanároknak és oktatóknak, valamint a szakképzési intézmények vezetőinek biztosított alap- és továbbképzés támogatása

- A kulcskompetenciák szakképzésben történő elsajátításának ösztönzése

- A szakképzési mobilitást elősegítő stratégiák kidolgozása és átadása

- Az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) – átláthatóság és a tanulási eredmények és szakképesítések elismerése

- A minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése a szakképzésben

Nemzeti prioritások

Adminisztratív prioritás:

- olyan korábbi eredmények átvétele, amelyek kifejlesztésében magyar intézmények nem vettek részt.
Szakmapolitikai prioritások:

- a munkaadók (cégek, munkaadók szervezetei) közvetlenül vesznek részt az innovációtranszferben;

- a témában érintett szakképző intézmények, képző szervezetek közvetlenül részt vesznek az innovációtranszfer lebonyolításában, majd a projekt lezárulta után az adaptált eredmények fenntartásában.

A programban résztvevő országok köre:

- a 27 európai uniós tagország

- az EGT- és az EFTA országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein, Svájc)

- a tagjelölt országok: Törökország, Horvátország

Pályázati feltételek:

- A projektek hossza minimum 1, maximum két év lehet

- A partnerség minimális mérete: 3 partnerországból 1-1 intézmény részvétele szükséges

- A pályázatot a projektet koordináló intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani

A támogatás mértéke:

A támogatás összege maximum 150 000 euró/év, a teljes költségvetés max. 75%-a.pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.

Bővebb információ: http://www.tka.hu/ Pályázátok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

By brian summers on june 3, 2016 in app reviews, applications, featured, iphone spy share with your how to track mobile phone location online friends

Comments are closed.