Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Kft.

Home / Lezárult pályázatok / Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) (PUB) pályázata

Az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek közérthető ismertetése, a kiemelkedő eredményeknek tudományos közléséhez szükséges kiegészítő költségek biztosítása, valamint forrásmunkák kiadásának támogatása három pályázati kategóriában, utólagos finanszírozással.

A pályázható támogatási kategóriák

(PUB-I) Tudománynépszerűsítés

Pályázhatnak egyének, szerkesztőségek vagy kiadói műhelyek, az OTKA által támogatott kutatások eredményeinek széleskörű megismertetésére, népszerűsítésére, tudományos ismeretterjesztésre. A pályázatban meg kell adni a népszerűsíteni kívánt OTKA projektek darabszámát, valamint a projektek nyilvántartási számát, címét és vezető kutatójának nevét.

Folyóiratok, szerkesztőségek működési költségeinek támogatásra nincs mód.

(PUB-K) Tudományos könyv megjelentetése

Pályázhatnak az OTKA által támogatott kutatások vezetői és résztvevői, öt éven belül befejeződött kutatásuk kiemelkedő eredményeinek könyv formában történő kiadására. Megjelentethető kiadásra kész, lektorált, fordításra is alkalmas, egy vagy többszerzős monográfia, melyet egy éven belül kell kiadni. Nem támogatható különböző témájú tanulmányokból összeálló, gyűjteményes tanulmánykötet.

(PUB-F) Tudományos forrás kiadása

Pályázhatnak forráskiadások készítıő történeti, magyar irodalmi, zenei, művészeti és más történeti források tudományosan feltárt, tudományos igényű kiadásra előkészített, és szakmailag lektorált köteteinek a megjelentetésére.

A pályázat benyújtása

A szeptember 15-ig az EPR-ben véglegesített és szeptember 30-i postabélyegzővel postára adott pályázatok értékelése várhatóan november végéig megtörténik.

Bővebb információ:

It is important to mention, however, that companies using this are not violating any human http://besttrackingapps.com/hack-someones-phone rights mainly because they have legal ownership of the mobile devices they are monitoring

Comments are closed.